INtegrationer

KUNdcase..

Case#01

Kommunikation inomhus

>10.000 kvadratmeter kontorsyta

3st fastigheter i utmanande fasadmaterial och underjordiskt garage. Skyddsrumsförstärkt betong och dörrar i metall. Arkiv som man når från långa smala korridorer under marknivå. Resultat: 100% radiotäckning!

Komradiosystem i byggnad
Case#02

Fjärrstyrning

Trafikutbildning

Hastighetsbegränsad bil och reducerad motoreffekt för att minska olycksrisken. Trådlös kommunikation och nödbroms. Via en komradio nödbromsas en bil på distans.
Case#03

NÖDLARM

Personal SIMhall

Kommunikation och larmmottagning i samma enhet ger snabba responstider vid tillbud då all personal får larm och kan koordinera insatsen effektivt. 

Nödlarm i simhall
Case#04

Brandlarm

Portabelt brandlarm

Rökdetektor med larm till komradio för att bevaka ex utrymningsväg. 

Brandlarm till komradio
Case#05

Porttelefon

Trådlös

Kopplas mot personalen komradio.

Porttelefon Ding-Dong