Triathlon EUROPean CUP Malmö 


Ett komradiosystem med ett flertal talgrupper ger stöd åt tävlingsledning i koordinering av personal och insatser under tävlingen. 
YFT support komradio på triathlon malmö
yft support-komradio-triathlon yft support-komradio-triathlon
yft support-komradio-triathlon yft support-komradio-triathlon
yft support-komradio-triathlon yft support-komradio-triathlon
yft support-komradio-triathlon yft support-komradio-triathlon